27.05.2018 09:27
Početna
Vijesti
ONASA
Proizvodi
Naši partneri
Kontakt
Prijavi me
Onasa
Onasa
O nama
Menadžment
Misija i vizija
Ciljevi
Uređivačka politika
Zvanične posjete
ONASA-Superbrands partner 2010
Partneri
Proizvodi
Proizvodi
Servisi
Način pružanja usluge
Cijene
Kontakt
Kontakt
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
Menadžment agencije ONASA

Mehmed Husić, Diplomirani žurnalist

Osnivač Nezavisne novinske agencije ONASA

Preminuo 18.02.2006. godine u Sarajevu


Elvira Begović, Diplomirani ekonomista
Specijalista menadžmenta i informacionih tehnologija

Generalni Direktor
Tel: +387 33 27 65 80
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
elvira@onasa.com.ba


Ulvija Ramusović, žurnalista

Glavni konsultant za vijesti
Tel: +387 33 27 65 84
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
ulvijaramusovic@onasa.com.ba


Berin Ekmečić, žurnalista

Konsultant za vijesti Generalnog servisa
Tel: +387 33 27 65 95
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
berinekmecic@onasa.com.ba


Asim Čelebić, žurnalista

Urednik Izbornog servisa
Tel: +387 33 27 65 84
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
asimcelebic@onasa.com.ba


Timur Džambegović, prevodilac

Konsultant za vijesti Engleskog servisa
Tel: +387 33 27 65 86
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
timurdzambegovic@onasa.com.ba


Milica Adamović, novinar

Dopisnik iz Banja Luke
Tel: +387 65 29 21 85
Veseli brijeg 39, Banja Luka
onasabl@inecco.net


Amina Smajović, Ekonomski Tehničar

Konsultant za marketing i komunikacije
Tel: +387 33 27 65 91
Fax: +387 33 27 65 90
Hamdije Kreševljakovića 12/I, 71000 Sarajevo
marketingonasa@onasa.com.ba


Neđad Husković

Dopisnik iz Mostara

Tel: +387 61 385 439
Hadžiomerovića 11a, 88 104 Mostar
huska1@gmail.com

superbrands
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
ONASA nezavisna novinska agencija, Copyright (C), 2016